INVL Logo

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ siekia pritraukti investuotojų lėšų

Į mišką ir žemę Vidurio ir Rytų Europos Sąjungos (ES) šalyse investuojantis uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo subfondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ siekia pritraukti investuotojų lėšų.

Subfondo vienetus  nuo balandžio 22 dienos iki  birželio 21-osios (imtinai) platina INVL Šeimos biuras. Minimali investavimo į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“, pritrauktas lėšas investuojančio į Liuksemburgo Didžiojoje Kunigaikštystėje įsteigtą fondą „Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, suma siekia 125 tūkst. eurų.

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“, investuojantis į finansuojamąjį fondą, kuris atitinkamai lėšas nukreipia į mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Baltijos šalyse, Rumunijoje ir besidairantis įsigijimų kitose potencialiose ES rinkose, jau ne pirmą kartą atveria duris naujoms lėšoms pritraukti ir kaskart sulaukia daug investuotojų dėmesio. Miškas ir žemė – itin mėgstama Lietuvos investuotojų turto klasė, o fondas suteikia galimybę į ją investuoti“, – sako INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.

Pagal strategiją subfondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ investuoja į „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, o pastarasis atitinkamai –  į tvariai valdomą mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Vidurio ir Rytų Europos šalyse, priklausančiose ES, kur yra patraukli investicinė grąža ir stabili reguliacinė aplinka. Finansuojamojo fondo veikla grindžiama tvarios miškininkystės standartais, o žemės ūkio paskirties žemės plotuose siekiama diegti tvaraus ūkininkavimo principus.

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“  valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“.

Apie „INVL Asset Management“

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami Lietuvoje tik informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų  įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neturintiems informuotojo investuotojo (kliento) statuso.