INVL Logo

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ iš SEB pritraukė 12,7 mln. eurų fondo tvarioms investicijoms į mišką

Į mišką ir žemę Vidurio ir Rytų Europos Sąjungos (ES) šalyse investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ iš SEB banko pritraukė 12,7 mln. eurų. Gautas lėšas fondas naudos miškams, kuriuos valdo pagal tarptautinius tvarios miškininkystės reikalavimus, įsigyti.

„Šiuo metu fondas aktyviai veikia Baltijos šalyse ir Rumunijoje. Gautas finansavimas leis pasinaudoti patraukliomis įsigijimų galimybėmis tiek šiose šalyse, tiek plečiant fondo veiklos geografiją, taip pat toliau tvariai vystyti fondo miškų portfelį pagal geriausias rinkos praktikas“, – sako „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantysis partneris Martynas Samulionis.

„Tikime, kad ateityje miškai bus vertinami ne tik dėl medienos, bet ir dėl jų vaidmens kovojant su klimato kaita. Lietuvoje mediena ir jos dirbiniai sukuria apie 7 proc. šalies BVP ir apie 12 proc. eksporto, todėl tvarus ir ilgaamžiškumą užtikrinantis miškų tvarkymas turės tapti įprasta mūsų šalies praktika. Matome, kad „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ daug dėmesio skiria tvariam miškų ir dirbamos žemės valdymui ir kuria ilgalaikę vertę investuotojams, kuri ateityje užtikrins finansinę grąžą ir teigiamą įtaką visai visuomenei“, – teigia SEB banko Verslo klientų ir institucijų departamento direktorius  Artūras Vingrys.

Pagal strategiją „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ fondas investuoja į tvariai valdomą mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Vidurio ir Rytų Europos šalyse, priklausančiose ES, kur yra patraukli investicinė grąža ir stabili reguliacinė aplinka. Fondo veikla grindžiama tvarios miškininkystės standartais, o žemės ūkio paskirties žemės plotuose siekiama diegti tvaraus ūkininkavimo principus.

SEB bankas įgyvendina savo tvarumo strategiją teikdamas paskolas tvariai veikti siekiančioms įmonėms ir finansuodamas žaliuosius pokyčius skatinančius projektus, konsultuodamas klientus apie žaliąsias galimybes versle ir kurdamas tvarias investicijų paslaugas.

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ portfelį valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“, o fondą administruoja vienas didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas yra skirtas ES investuojančioms institucijoms ir privatiems investuotojams.

Apie „INVL Asset Management“

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas daugiau kaip 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami Lietuvoje tik profesionaliems investuotojams ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neturintiems profesionalaus investuotojo statuso.