INVL Logo

Miškų ir žemės pardavėjams

Svarstote parduoti savo mišką ar žemę?

Fondas – patikimas partneris norintiems parduoti miškų ar žemės ūkio paskirties žemę rinkos kainomis. Sandoriai atliekami profesionaliai ir efektyviai.

Gaukite profesionalų Jūsų valdomų miškų ar žemės sklypų įvertinimą bei rinkos sąlygas atitinkantį pasiūlymą – užpildykite užklausą ir mes su Jumis susisieksime.

Arba skambinkite mums ir mes Jus pakonsultuosime!

Tel. nr. +370 694 91 465

Užklausa dėl pardavimo

*Žvaigždute pažymėtas eilutes privaloma užpildyti

Kuo galime Jums padėti?

 • Perkame mišką.
 • Perkame žemės ūkio paskirties žemę.
 • Greitai įvertiname Jūsų sklypą ir pateikiame rinkos kainą atitinkantį pasiūlymą.
 • Efektyviai įgyvendiname miškų ir žemės ūkio pirkimo – pardavimo sandorius.
 • Tvariai valdome mišką bei žemės ūkio paskirties žemę.

 

Mes išsaugosime Jūsų mišką ir žemę

Neribotas fondo veiklos laikotarpis leidžia susitelkti į tvarų miškų ir žemės valdymą.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kaip bus įgyvendinamas tvarumas jūsų miškuose?

 • Laikomės standartų. Tvarus miškų valdymas užtikrinamas laikantis tvariai valdomų miškų standarto, visų tarptautinių ir nacionalinių susitarimų bei teisės aktų.
 • Rūpinamės darbuotojais. Mūsų organizacija užtikrina darbuotojų socialinę ir ekonominę gerovę – darbo santykiai savanoriški, nediskriminaciniai, grįsti abipusiu susitarimu. Skatiname darbuotojų mokymąsi ir tobulėjimą.
 • Bendradarbiaujame su bendruomenėmis. Miškus prižiūrime siekdami ekonominės ir socialinės naudos, galinčios sustiprinti vietos bendruomenes.
 • Tvariai prižiūrime miškus. Valdydami miškus, siekiame juos prižiūrėti taip, kad jie galėtų gyvuoti šimtmečius, teikdami įvairiapusę naudą žmogui ir aplinkai:
  • esame nustatę didžiausią leistiną metinę miško kirtimo normą, kuri neviršija tvaraus miško naudojimo lygio;
  • užtikriname, kad pribręstančių ir brandžių medynų plotų sumos ir bendro valdomo ploto santykis būtų ne mažesnis nei 20 %;
  • saugome, prižiūrime ir rūpinamės kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių klestėjimu;
  • esame įsipareigoję nekirsti ne mažiau nei 10 % kiekvieno valdomo miškų ploto, išskyrus atvejus, kai tai būtina biologinės įvairovės palaikymui ar stichijos padarinių likvidavimui;
  • saugome medžius su uoksais, lizdais, atšokusia žieve bei kitokiomis mikrobuveinėmis, medžius-milžinus, medžius-senolius ir daugiakamienius medžius;
  • šalia vandens telkinių kirtimų nevykdome.

Kaip užtikriname tvarų žemės ūkio paskirties žemės valdymą?

Bendradarbiaujame su ūkininkais, kurie vykdo sėjomainą ir taip apsaugo dirbamą žemę nuo nualinimo. Bent 3 % žemių siekiame skirti biologinei įvairovei ir agrarinei aplinkosaugai užtikrinti. Mažiau derlingoje žemėje planuojame įveisti mišką. Su ūkininkais siekiame sudaryti ilgalaikes nuomos sutartis – tai jiems leidžia plėsti savo veiklą ir kurti darbo vietas regionuose.

Kaip nustatoma Jūsų miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypo vertė?

Miško ar dirbamos žemės vertė – tai kaina, kurią yra linkę mokėti pirkėjai. Ji priklauso nuo daugelio veiksnių, tad nenuostabu, kad pirkėjai atsižvelgia į skirtingus kriterijus, priklausomai nuo jų siekiamų tikslų – tai lemia kainų siūlymų skirtumus.

„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II” fondo komanda vertina tiek miškų, tiek dirbamos žemės pasiūlymus ir teikia pirmenybę tvariam turto valdymui. Jei svarstote galimybę parduoti mišką ar dirbamą žemę ir norėtumėte gauti pasiūlymą iš patyrusios komandos, kurios tikslas ilgalaikis ir tvarus turto valdymas, kreipkitės į mus, užpildydami aukščiau esančią užklausos formą.

Miško vertės nustatymas:

Siekiant nustatyti miško vertę, pirmiausia analizuojami miško taksoraščiai, atsižvelgiama į medynų rūšinę sudėtį, kokybę, sanitarinę būklę, vertinama, ar jie yra pasiekę tinkamą kirtimų amžių. Atsižvelgiama, ar taikomi gamtosauginiai ribojimai. Kainai įtakos turi ir situacija apvaliosios medienos rinkoje.

Jeigu Jūsų miške yra įvairaus amžiaus medynų, tikėtina, kad įmonės, investuojančios į kirtimų procesus ir techniką, arba medkirčiai pasiūlys aukščiausią kainą už brandžią miško dalį, tačiau gali mažiau pasiūlyti už ateityje užaugsiančią miško dalį bei jaunuolynus.

Žemės ūkio paskirties žemės vertės nustatymas:

Siekiant nustatyti žemės ūkio paskirties žemės vertę, pirmiausia analizuojami kokybiniai sklypo parametrai, atsižvelgiama į žemės būklę bei derlingumą, privažiavimą, dirvos struktūrą, melioracinių sistemų būklę bei kitus sklypo kriterijus.

Kaip sužinoti, kokia yra mano miško vertė?

Miško vertės nustatymo procesas:

Miško savininkas, norėdamas sužinoti preliminarią miško vertę, turėtų kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą, kuri kaupia ir tvarko informaciją apie visus Lietuvos miškus, ir gauti nuosavybės teise valdomo miško taksoraštį. Galutinė vertė paaiškės po to, kai valdą įvertins miškininkas profesionalas.

Taksoraštyje nurodyti šie kadastro duomenys:

 • kadastro objekto identifikavimo kodas;
 • kadastro erdviniai duomenys; geografinė vieta, miško kvartalo numeris, taksacinio sklypo plotas;
 • miško žemės naudmena (medynas, kirtavietė, kt.);
 • vyraujanti medžių rūšis, kilmė, bonitetas, skalsumas, miško augavietė, miško grupė ir pogrupis;
 • medžius apibūdinantys duomenys: medyno ardas, medžio rūšis, medžio rūšies koeficientas ardo rūšinėje sudėtyje;
 • vidutinis amžius (metais), vidutinis aukštis;
 • duomenys apie kadastro objekte įvykdytas miško ūkines priemones.

Tikslius miško taksacinius rodiklius miškotvarkos specialistai patikslina miške apžiūrėdami sklypą.

Miško savininkui nebūtina į Valstybinę miškų tarnybą kreiptis pačiam, šiuos preliminarius miško taksacinius rodiklius, mes, būdami registruoti miškų kadastro žemėlapių sistemos vartotojai, galime gauti iš duomenų bazės ir įvertinti Jūsų parduodamo miško vertę, siekdami pateikti sąžiningą kainą.

Kaip sužinoti, kokia yra mano žemės ūkio paskirties žemės vertė?

Žemės ūkio paskirties žemės vertės nustatymo procesas:

Žemės savininkas, norėdamas sužinoti preliminarią turimos dirbamos žemės vertę, pirmiausia turėtų kreiptis į Registrų centrą, kurio duomenų bazėje yra kaupiama kadastrinė informacija apie visą Lietuvos dirbamą žemę, ir gauti nuosavybės teise valdomo sklypo informaciją. Galutinė vertė paaiškės po to, kai valdą įvertins žemės ūkio profesionalas.

Sklypo informacijoje nurodyti šie kadastro duomenys:

 • kadastro objekto identifikavimo kodas;
 • kadastro geografinė vieta;
 • žemės ūkio naudmenų plotas, vandens naudmenų plotas, nusausintos žemės plotas;
 • informacija apie kadastro objekte esančias teises ir kitus juridinius faktus.

Dirbamos žemės savininkui nebūtina į Registrų centrą kreiptis pačiam, šiuos preliminarius dirbamos žemės rodiklius mes galime gauti iš mūsų naudojamų duomenų bazių ir įvertinti Jūsų parduodamą žemę, siekdami pateikti sąžiningą kainą.

Tikslius dirbamos žemės rodiklius žemėtvarkos specialistai patikslina fiziškai apžiūrėdami sklypą.

Ką reikia žinoti, parduodant mišką ar žemės ūkio paskirties žemę?

Jei svarstote galimybę ar nusprendėte parduoti Jums priklausantį mišką ar dirbamą žemę, rekomenduojame pasidomėti rinkos dalyviais, kurie galėtų Jums suteikti informaciją ir pasiūlyti sąžiningas sandorio sąlygas:

 • Išsirinkite pirkėją. Įsitikinkite, kad jis gali ne tik pasiūlyti aukščiausią kainą, bet ir užtikrinti tinkamą turto priežiūrą. Pasidomėkite, kas perka Jūsų turtą, kiek teikia informacijos apie save, kokie yra įmonės tikslai.
 • Užsitikrinkite sandorio sąlygas. Paprastai pasirašoma preliminari miško ar dirbamos žemės pirkimo-pardavimo sutartis sandoriui užtikrinti, kurioje nurodoma kaina, atsiskaitymo sąlygos, pardavėjo ir pirkėjo pareiškimai bei garantijos.
 • Kreipkitės į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT), kad gautumėte pažymą dėl miško žemės ar žemės ūkio žemės pardavimo.
 • Gavus NŽT pažymą, sudaroma pagrindinė pirkimo pardavimo sutartis sutartame notarų biure.