INVL Logo

Apie fondą

Nuo 2020 m. veikiantis „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) investuoja į miško bei žemės ūkio paskirties žemę tvariam valdymui Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje.

Fondas registruotas Liuksemburge ir administruojamas vieno didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Jo veikla vykdoma pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, o atskirose šalyse investuojama pagal tų šalių nustatytus reguliacinius apribojimus.


51 mln. eurų

Tiek iš viso pritraukta kapitalo į fondą.


330+ tūkst.

Tiek* tonų anglies dioksido (CO2) yra įsisavinta fondo miškuose.

*Duomenys apskaičiuoti pagal iki 2021-09-30 miškų įsigytą turtą


3

STAFF II yra* trijų tarptautinių organizacijų narys.

*Šiuo metu siekiama United Nations Global Compact narystės

Veiklos geografija

Fondas investuoja į Baltijos šalis bei planuoja plėtrą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, priklausančiose Europos Sąjungai. Šis regionas turi aukštesnį santykinį žemės vertės augimo potencialą nei Vakarų Europos ir Skandinavijos šalys.

Tvarios investicijos

Pasaulinė tvaraus valdymo praktika

Miškai ir žemė valdoma pagal pasaulinę tvaraus valdymo praktiką. Kuriame pozityvų aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) poveikį.

 

Žaliojo kurso tikslai

Fondas, investuodamas į miškų ir žemės ūkio paskirties žemę bei taikydamas tvarias šio turto valdymo praktikas, prisideda prie Europos Sąjungos anglies balanso neutralumo tikslų. 

Gamtos išsaugojimas

Neribotas fondo gyvavimo laikotarpis formuoja ilgalaikę tvarumo strategiją, prisidedančią prie tikslo saugoti žaliąjį turtą ateities kartoms: tausoti mozaikinio kraštovaizdžio salas ir natūralias augalijos bei gyvūnijos buveines.

Mūsų požiūris

Siekiame ilgalaikės grąžos investuotojams, konsoliduodami miškų ir žemės ūkio paskirties valdas Europos Sąjungos šalyse. Turtas valdomas pagal ESG ir tvaraus valdymo praktikas, kuria vertę ne tik mūsų investuotojams, bet taip pat aplinkai ir visuomenei.

Mūsų tikslas yra tapti vienu iš lyderiaujančių Europos Sąjungos fondų veikiančių tvarių alternatyvių investicijų srityje bei suteikti galimybę investuotojams prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateities kartoms.

Ypatingą dėmesį skiriame darniam turto valdymui, gerosioms rinkos praktikoms, ekspertiniam vertinimui. Veiklą vykdome atsižvelgdami į globalių investicijų gaires.

Tarptautiniai standartai

  • Miškus valdome remiantis tarptautinio miškų tvarumo sertifikato reikalavimais. 2022 m. planuojamas visų miškų sertifikavimas.

Kodėl miškas ir žemė?

Miškas teikia atsinaujinančius medienos resursus ir yra vienas pagrindinių anglies dioksido skaidytojų. Jis pakeisdamas anglies dioksidą deguonimi valo orą, kuriuo kvėpuojame. Be visa to, mediena yra svarbiausia medžiaga bioekonomikos plėtrai bei daug draugiškesnė aplinkai alternatyva nei plastikas, cementas, metalas ar naftos produktai.

Žemės intensyvus naudojimas, manoma, ir toliau augs dėl vis didėjančios žmonių populiacijos. Tad žemės ūkio veikla turi būti keičiama arba tobulinama agro-technologija, užtikrinanti, kad našumas didės, o žemė nebus alinama.

Stabili ilgalaikė grąža

  • Miškai dėl savo unikalių savybių yra patraukli ilgalaikė investicija. Medienos prieaugio ir jos naudojimo masto pusiausvyra, savalaikė tausojanti ūkinė veikla bei turto vertės augimas užtikrina investicinę grąžą.
  • Žemė atneša kasmetines nuomos pajamas, o žemės vertė nuolat auga dėl besikeičiančių žemės rinkos sąlygų.

Investavimas į miškus ir žemę uždirba stabilią grąžą. Tradicinių turto klasių rinkos pokyčiai daro nedidelį poveikį miškams ir dirbamai žemei dėl mažos arba neigiamos koreliacijos, o tarpusavio koreliacija yra santykinai nedidelė (NORSKOG, Department of Forestry and Environmental Resources, North Carolina State University, 2020).

Svarbi informacija

Šiame puslapyje pateikiama tik apibendrinta, pagal jokio asmens individualius poreikius nepriderinta informacija. Ji nėra ir negali būti interpretuojama kaip reklaminė informacija ar informacija, kuria siūloma, rekomenduojama ar kitaip skatinama įsigyti miškų ūkio ar žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba tapti šiame puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviu ar bet kokiu kitu būdu ar forma prisiimti riziką, susijusią su tokio turto įgijimu, laikymu ar pardavimu.

Šioje svetainėje minima informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar jo investavimo objektais esančio turto turtines savybes (įskaitant investicinės grąžos projekcijas) yra paremta tik šio kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujančių asmenų nuomone. Pateikdami šią nuomonę asmenys veikia tik savo interesais ir nesivadovauja bei neatsižvelgia į jokių kitų asmenų interesus ir poreikius. Todėl bet kuris asmuo priimdamas bet kurį sprendimą veikia savo rizika ir turi savo nuožiūra bei sąskaita pasitelkti atitinkamų sričių ekspertus, kad galėtų priimti jo individualius poreikius atitinkantį sprendimą. Tik taip sprendimą priimantis asmuo gali sumažinti nuostolius, kurių atsiradimo tikimybė (dėl investicijos į puslapyje minimą kolektyvinio investavimo subjektą ir kitą turtą) yra itin didelė.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kolektyvinio investavimo subjekto praeities rezultatai parodo tik jo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujantys asmenys negarantuoja investicijų pelningumo. Visa su investicijomis susijusi nuostolių rizika tenka investuotojams.

Prieš įsigydami bet kurį šiame puslapyje minimą turtą turite patys ar padedami atitinkamų ekspertų įvertinti visus taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti visus dokumentus.

Nepaisant kitų svarbios informacijos nuostatų, investavimui rekomenduojama skirti tik tas lėšas, kurias galite sau leisti prarasti.