INVL Logo

Apie fondą

Nuo 2020 m. veikiantis „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) investuoja į miškų bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje, ilgalaikėje perspektyvoje siekdamas ją valdyti tvariai.

Fondas registruotas Liuksemburge ir yra administruojamas vienos didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas veikia pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus. Visose valstybėse investuojama atsižvelgiant į jų nustatytus reguliacinius apribojimus.


94,0 mln. eurų

Tiek kapitalo iš viso pritraukta į fondą.


2,4 mln.

Tiek* tonų anglies dioksido (CO2) yra įsisavinta fondo miškuose.

*Apskaičiuota remiantis iki 2024-03-31 įsigytų miškų ypatybėmis


3

STAFF II yra trijų tarptautinių organizacijų narys.

Veiklos geografija

Fondas investuoja Baltijos šalyse bei planuoja plėtrą Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, priklausančiose Europos Sąjungai. Šio regiono valstybės turi santykinai aukštesnį žemės vertės augimo potencialą nei Vakarų Europos ir Skandinavijos šalys.

Tvarios investicijos

Pasaulinė tvaraus valdymo praktika

Valdome miškus ir žemę remdamiesi pasauline tvaraus valdymo praktika. Siekiame, kad mūsų veikla turėtų teigiamą poveikį aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) srityse.

Žaliojo kurso tikslai

Fondas, investuodamas į miškų ir žemės ūkio paskirties žemę bei taikydamas tvarias šio turto valdymo praktikas, prisideda prie ambicingų Europos Sąjungos tikslų klimato kaitos srityje. 

Gamtos išsaugojimas

Neribotas fondo veiklos laikotarpis leidžia formuoti ilgalaikę tvarumo strategiją, kuria prisidedame prie tikslų išsaugoti gamtą ateities kartoms bei tausoti mozaikinio kraštovaizdžio salas ir augalijos bei gyvūnijos buveines.

Mūsų požiūris

Siekiame ilgalaikės grąžos investuotojams, konsoliduodami miškų ir žemės ūkio paskirties valdas Europos Sąjungos šalyse. Turtas, valdomas pagal tarptautines tvaraus valdymo praktikas, kuria vertę ne tik mūsų investuotojams, bet ir aplinkai bei visuomenei.

Mūsų tikslas yra tapti vienu iš lyderiaujančių tvarių alternatyvių investicijų srityje veikiančių Europos Sąjungos fondų bei suteikti galimybę investuotojams prisidėti prie gamtos išsaugojimo ateities kartoms.

Ypatingą dėmesį skiriame darniam turto valdymui, gerosioms rinkos praktikoms, ekspertiniam vertinimui. Veiklą vykdome atsižvelgdami į tarptautines investicijų gaires.

Tarptautiniai standartai

  • Esame netiesioginis Jungtinių Tautų remiamos atsakingo investavimo principų organizacijos narys – AB „Invalda INVL“ prie šios organizacijos prisijungė 2017 m. Investuojame vadovaudamiesi 6 atsakingo investavimo principais ir siekdami teigiamo poveikio aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos (ESG) srityse.
  • 2022 metais fondo miškų tvarkymą Lietuvoje administruojančiai įmonei UAB „Šalnupis“ išduotas grupinis FSC®, tarptautinės darnią miškų priežiūrą skatinančios organizacijos, miškų tvarkymo sertifikatas (sertifikato numeris NC-FM/COC-067275).

Kodėl miškas ir žemė?

Miškas teikia atsinaujinančius medienos resursus ir yra vienas pagrindinių anglies dioksido įsisavintojų. Jis, pakeisdamas anglies dioksidą deguonimi, valo orą, kuriuo kvėpuojame. Mediena yra laikoma viena svarbiausia medžiaga bioekonomikos plėtrai bei daug draugiškesnė aplinkai alternatyva nei cementas, metalai, plastikas ar kiti naftos produktai.

Manoma, kad dėl augančio žmonių skaičiaus reikės įdirbti vis daugiau žemės. Tad žemės ūkio technologijų, užtikrinsiančių našumo augimą, plėtra yra gyvybiškai svarbi.

Stabili ilgalaikė grąža

  • Miškai dėl savo unikalių savybių yra patraukli ilgalaikė investicija. Medienos prieaugio ir jos naudojimo masto pusiausvyra, savalaikė tausojanti ūkinė veikla bei turto vertės augimas užtikrina investicinę grąžą.
  • Žemės nuoma užtikrina stabilias pajamas, o žemės vertė ilgalaikėje perspektyvoje auga dėl unikalių šios turto klasės savybių bei palankiai besiklostančių žemės rinkos salygų.

Investavimas į miškus ir žemę uždirba stabilią grąžą. Tradicinių turto klasių rinkos pokyčiai daro nedidelį poveikį miškams ir dirbamai žemei dėl mažos arba neigiamos koreliacijos, o tarpusavio koreliacija yra santykinai nedidelė (NORSKOG, Department of Forestry and Environmental Resources, North Carolina State University, 2020).

Svarbi informacija

Šiame puslapyje pateikiama tik apibendrinta, pagal jokio asmens individualius poreikius nepriderinta informacija. Ji nėra ir negali būti interpretuojama kaip reklaminė informacija ar informacija, kuria siūloma, rekomenduojama ar kitaip skatinama įsigyti miškų ūkio ar žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba tapti šiame puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto dalyviu ar bet kokiu kitu būdu ar forma prisiimti riziką, susijusią su tokio turto įgijimu, laikymu ar pardavimu.

Šioje svetainėje minima informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar jo investavimo objektais esančio turto turtines savybes (įskaitant investicinės grąžos projekcijas) yra paremta tik šio kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujančių asmenų nuomone. Pateikdami šią nuomonę asmenys veikia tik savo interesais ir nesivadovauja bei neatsižvelgia į jokių kitų asmenų interesus ir poreikius. Todėl bet kuris asmuo priimdamas bet kurį sprendimą veikia savo rizika ir turi savo nuožiūra bei sąskaita pasitelkti atitinkamų sričių ekspertus, kad galėtų priimti jo individualius poreikius atitinkantį sprendimą. Tik taip sprendimą priimantis asmuo gali sumažinti nuostolius, kurių atsiradimo tikimybė (dėl investicijos į puslapyje minimą kolektyvinio investavimo subjektą ir kitą turtą) yra itin didelė.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad kolektyvinio investavimo subjekto praeities rezultatai parodo tik jo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Puslapyje minimo kolektyvinio investavimo subjekto valdyme tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai dalyvaujantys asmenys negarantuoja investicijų pelningumo. Visa su investicijomis susijusi nuostolių rizika tenka investuotojams.

Prieš įsigydami bet kurį šiame puslapyje minimą turtą turite patys ar padedami atitinkamų ekspertų įvertinti visus taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti visus dokumentus.

Nepaisant kitų svarbios informacijos nuostatų, investavimui rekomenduojama skirti tik tas lėšas, kurias galite sau leisti prarasti.