INVL Logo

Į mišką ir žemę investuojantis INVL subfondas siekia pritraukti informuotųjų investuotojų lėšų

Pirmaujančios Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės INVL valdomas į mišką ir žemę investuojantis subfondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ (STAFF II CF) siekia papildomai pritraukti investuotojų lėšų.

STAFF II CF vienetų platinimas prasidėjo šią savaitę, o subfondo vienetus informuotiesiems investuotojams iki spalio 31 dienos (imtinai) platina INVL Šeimos biuras. Minimali investavimo į STAFF II CF suma siekia 125 tūkst. eurų.

STAFFII CF investuoja į finansuojamąjį fondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFFII), kuris pagal savo strategiją atitinkamai  investuoja į tvariai plėtojamą mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Vidurio ir Rytų Europos šalyse, priklausančiose Europos Sąjungai (ES), kur yra patraukli investicinė grąža ir stabili reguliacinė aplinka. Daug dėmesio skiriama tvariam miškų bei dirbamos žemės valdymui, atsižvelgiant ne tik į gamtos tausojimą, bet ir socialinę atsakomybę. Fondo veikla remiasi tvarios miškininkystės standartais, o žemės ūkio paskirties žemės plotuose siekiama diegti tvaraus ūkininkavimo principus.

2020 metų antrame pusmetyje įsteigtą STAFF II administruoja vienas didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas veikia pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, o atskirose šalyse investuoja pagal tų šalių nustatytus reguliacinius apribojimus. STAFF II iš investuotojų jau yra pritraukęs 90,7 mln. eurų kapitalo ir valdo 19 tūkst. hektarų miškų ir žemės. Šio fondo maksimalus  dydis – 200 mln. eurų.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus ar obligacijas, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes jis nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles, prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime minimo kolektyvinio investavimo subjekto (STAFF II CF) vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems informuotojo investuotojo kriterijų.

Apie INVL

INVL – tai Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė, kurios įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau kaip 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.