INVL Logo
Laukas

Pirmasis „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondo II” sandoris

Į mišką ir žemę Vidurio ir Rytų Europoje investuojantis „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondas II“ (TMŽF II) už 13,6 mln. eurų įsigijo 7-ias įmones iš žemės ūkio verslo grupės „Linas Agro Group“. Įsigytos įmonės netiesiogiai valdo 2 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, išsidėsčiusios vidurio Lietuvoje, kurią „Linas Agro“ grupė toliau nuomosis pagal 25 metams sudarytą nuomos sutartį.

„Tai pirmoji šio mėnesio pradžioje įsteigto fondo investicija, atitinkanti mūsų keliamus tikslus konsoliduoti aukščiausios kokybės žemės ūkio paskirties žemės bei miško portfelius ir valdyti juos, taikant ilgalaikius, tvarios žemdirbystės bei miškininkystės standartus. Svarbu tai, kad TMŽF fondo trukmė neribota, todėl tai leis įsigytą turtą laikyti itin ilgai. Tai – patrauklus pasirinkimas Baltijos šalių agroverslo dalyviams, leidžiantis išlaisvinti kapitalą, perleidžiant žemę ilgalaikiam investuotojui ir kartu ją nuomojantis“,  – sakė TMŽF II partneris Martynas Samulionis.

Jo teigimu, pirmu etapu didžiausia investicijų dalis numatyta Baltijos šalyse, o vėliau planuojama plėsti turimą portfelį Rytų ES šalyse, kur yra patraukli investicinė grąža ir stabili reguliacinė aplinka. Daug dėmesio planuojama skirti tvariam miškų bei dirbamos žemės valdymui, atsižvelgiant ne tik į gamtos tausojimą, bet ir socialinę atsakomybę. Fondo veikla remsis tvarios miškininkystės standartais, o žemės ūkio paskirties žemės plotuose bus diegiami tvaraus ūkininkavimo principai.

Fondas veikia pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, o atskirose šalyse investuoja pagal tų šalių nustatytus reguliacinius apribojimus.

Apie „INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondą II“ (TMŽF II)

2020 metų II pusėje įsteigtas fondas administruojamas vieno didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas investuoja į tvariai plėtojamą mišką bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europoje ir yra skirtas instituciniams ir privatiems investuotojams iš ES šalių.