INVL Logo
Miškas

INVL fondo miškams Lietuvoje – FSC sertifikatas

Į mišką ir žemę investuojančio fondo „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ miškai buvo įvertinti didžiausios pasaulyje miškų sertifikavimo organizacijos „Forest Stewardship Council®“ (FSC®) tarptautiniu sertifikatu, patvirtinančiu, kad fondo valdomi miškai Lietuvoje prižiūrimi pagal tvarios miškininkystės reikalavimus.

Tvarios miškininkystės sertifikatas, kuris buvo suteiktas fondo netiesiogiai kontroliuojamai įmonei „Šalnupis”, įpareigoja valdyti miškus atsakingai ir tvariai, atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, bendruomenių poreikius ir miško ekonominį vaidmenį.

„Miškų valdymo sertifikavimas yra savanoriškas procesas, reikalaujantis atviro dialogo su mišku susijusioms suinteresuotosiomis šalimis – tiek vietos bendruomenėmis, tiek valdžios institucijomis bei ūkio subjektais. Suinteresuotosios šalys bet kuriuo metu gali pateikti rekomendacijas ir nuomones apie tai, kaip fondas įgyvendina turimų miškų valdymą“, – sako „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ partnerė Sigita Bizulienė.

Tarptautinis FSC sertifikatas išduodamas tik po nepriklausomų ekspertų atlikto miškų audito. Jis galioja penkerius metus, bet ne rečiau kaip kartą per metus bus vykdomas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ valdomų miškų Lietuvoje auditas, siekiant įvertinti atitikimą sertifikato (NC-FM/COC-067275) reikalavimams.

Vienas svarbiausių FSC reikalavimų numato ribojimą bent 10 proc. fondo valdomų miškų plote nevykdyti ūkinės veiklos, paliekant biologiniu požiūriu vertingus miškus natūraliai dinamikai arba gamtotvarkos priemonėmis individualiai pritaikant ir palaikant reikiamą buveinių struktūrą jautrioms bei saugomoms rūšims.

FSC sertifikato reikalavimai taip pat įpareigoja daugiau dėmesio skirti tvariam miško naudojimui: per metus kertamas tūris negali viršyti metinio tūrio prieaugio. Numatyta, jog vidutinė metinė kirtimų norma nesieks 95 proc. metinio prieaugio.

„Fondas pagal tvarius principus turimus miškus valdė dar iki FSC sertifikato gavimo, todėl esminių pokyčių nėra, išskyrus tai, kad dabar turime daugiau galimybių parduoti medieną konkurencingomis kainomis. Kai kurie medienos pramonės atstovai perka tik sertifikuotus medienos produktus, todėl pagausėjo medienos pirkėjų sąrašas. Sertifikuoti miškai neabejotinai kuria vertę investuotojams. Tačiau miškai nėra tik medienos šaltinis ir kur jie bebūtų – Lietuvoje ar kitoje valstybėje – turi būti prižiūrimi taip, kad galėtų gyvuoti šimtmečius ir teiktų įvairiapusę naudą žmogui ir aplinkai“, – teigia „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantysis partneris Martynas Samulionis.

FSC standartas Lietuvai apima 10 principų ir 56 kriterijus. Standartas traktuojamas kaip privalomos gairės sertifikato atitikčiai, jis parengtas atsižvelgiant į nacionalinius miškų ūkio ypatumus. Kriterijai taipogi apima teisės aktų laikymąsi, darbuotojų, vietinių gyventojų teisių gerbimą, ryšių su bendruomene palaikymą, ilgalaikės iš miško gaunamos ekonominės, socialinės ir ekologinės naudos siekimą. Principai taip pat skatina aplinkosaugą, tvarų miškų naudojimo planavimą, priežiūrą, atkūrimą, monitoringą, vertingų miškų išsaugojimą.

Nuo 2020 metų veikiantis „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ investuoja į miškų bei žemės ūkio paskirties žemę Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje, ilgalaikėje perspektyvoje siekdamas ją valdyti tvariai. Fondo portfelį valdo bendrovė „INVL Asset Management“, priklausanti pirmaujančiai Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupei INVL.

Apie „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“

Fondą administruoja vienas didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas investuoja į mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Baltijos jūros regione bei Vidurio ir Rytų Europos Sąjungoje, siekiant ilgalaikėje perspektyvoje tvariai juos valdyti ir yra skirtas instituciniams bei privatiems investuotojams iš ES šalių.

Fondas veikia pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, o atskirose šalyse investuoja pagal tų šalių nustatytus reguliacinius apribojimus.