INVL Logo

„INVL Asset Management“ fondas įsigijo beveik 1 400 ha miško Rumunijoje

Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“, kurio investicinį portfelį valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“, baigė beveik 1 400 hektarų (ha) miško ploto Rumunijoje įsigijimo sandorį.

„Nuolat dairomės naujų įsigjimų šalyse, kuriose yra patraukli stabili reguliacinė aplinka ir investicinė grąža. Šis sandoris Rumunijos rinkoje praplečia fondo, investavusio į Lietuvos ir Latvijos žemę bei miškus, investicijų geografiją“, – sako „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantysis partneris Martynas Samulionis.

Pasak jo, Rumunijos rinka yra viena sparčiausiai augančių rinkų Europos Sąjungoje (ES), šalyje išvystyta medienos pramonė, daug investuojama į infrastruktūros plėtrą. Rumunijos pažangą liudija ir tai, kad nuo 2024 metų kovo šalis iš dalies prisijungs prie Šengeno erdvės.

Rumunijos miškai pasižymi didele branda – medienos vidutinis tūris siekia apie 340 kubinių metrų vienam hektarui. Šalies miškuose vyrauja vertingos medžių rūšys, kaip bukas, eglė, kėnis ar ąžuolas.

„Miškais Rumunijoje, kaip ir kitose šalyse, rūpinsimės laikydamiesi vietos įstatymų, gerosios praktikos ir aukštų tvarumo standartų“, – teigia „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ vadovaujantysis partneris.

Šiuo metu fondo valdomas miškų plotas Rumunijoje siekia daugiau kaip 1 440 ha.

Pagal strategiją „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ investuoja į tvariai plėtojamą mišką ir žemės ūkio paskirties žemę Vidurio ir Rytų Europos šalyse, priklausančiose ES, kur yra patraukli investicinė grąža ir stabili reguliacinė aplinka. Daug dėmesio skiriama tvariam miškų bei dirbamos žemės valdymui, atsižvelgiant ne tik į gamtos tausojimą, bet ir socialinę atsakomybę. Fondo veikla remiasi tvarios miškininkystės standartais, o žemės ūkio paskirties žemės plotuose siekiama diegti tvaraus ūkininkavimo principus.

2020 metų antrame pusmetyje įsteigtą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ administruoja vienas didžiausių fondų paslaugų teikėjų Europoje „Apex Group“. Fondas įsteigtas ir veikia pagal Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įstatymus, o atskirose šalyse investuoja pagal tų šalių nustatytus reguliacinius apribojimus. „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ iš investuotojų jau yra pritraukęs 94 mln. eurų kapitalo ir valdo daugiau kaip 20 800 ha miškų ir žemės. Fondo maksimalus dydis – 200 mln. eurų.

Apie „INVL Asset Management“

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas daugiau kaip 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami Lietuvoje tik profesionaliems investuotojams ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neturintiems profesionalaus investuotojo statuso.